Home

De Betuwe is een streek in de Nederlandse provincie Gelderland,
gelegen tussen de rivieren de Waal in het zuiden en de Nederrijn en de Lek in het noorden.

De landstreek Betuwe bestaat uit drie delen:
* de Over-Betuwe
* de Neder-Betuwe
*  Tielerwaard.

De landstreek valt onder twee Gelderse bestuursregio’s: Arnhem-Nijmegen en Rivierenland.
De Betuwe bestaat uit negen gemeenten:

Buren
Culemborg
Geldermalsen
Lingewaal
Lingewaard
Neder-Betuwe
Neerijnen
Overbetuwe
Tiel
En de tussen de Rijn en de Waal gelegen delen van de gemeenten Arnhem en Nijmegen.

Voor de aanleg van het Pannerdensch Kanaal behoorde ook het grondgebied van de gemeente Rijnwaarden tot de Betuwe.

Het kanaal en rivier de Linge stroomt van oost naar west door de Betuwe. De stad Tiel heeft de belangrijkste regiofunctie in rivierenland. Andere grotere plaatsen zijn Culemborg, Elst, Huissen en Geldermalsen. De Betuwe staat vooral bekend om zijn grootschalige tuinbouw, waaronder de fruitteelt (appels, peren kersen). De oorzaak van dat landgebruik ligt in de geologie en bodemgesteldheid van het gebied. De Betuwe bestaat uit een afwisseling van oude stroomgeulen, de stroomruggen aan weerszijden daarvan en de komgronden verder van de rivier vandaan. Deze oude rivierlopen zijn op vele plekken in het landschap, ook binnendijks, nog goed te herkennen. Met name de stroomruggen met wat zandig materiaal, waren uitermate goed geschikt voor de tuinbouw en fruitteelt en vormen de beste landbouwgronden van Nederland.

“Herkomst naam Betuwe”

Over de herkomst van de naam Betuwe bestaat discussie. Zo wordt wel gesteld dat het woord Betuwe oorspronkelijk ‘goede grond’ betekent. Dat staat dan tegenover de Veluwe: ‘slechte grond’. Die verklaring is echter door wetenschappers verworpen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de naam afgeleid is van de Bataven, die in dit gebied hun kernland zouden hebben gehad. De naam Beethoven zou afgeleid zijn van Betuwe.

In de Romeinse tijd liep de Limes, de Romeinse rijksgrens, langs de Oude Rijn en Nederrijn. In veel Betuwse plaatsen zijn Romeinse vondsten gedaan. In Elst werden maar liefst drie tempels opgegraven: één in het gebied Westeraam (Tempel van Westeraam) en twee onder de huidige kerk (de Tempels van Elst). De streek behoorde in de Middeleeuwen en in de vroegmoderne tijd grotendeels tot het Kwartier van Nijmegen, een van de vier kwartieren (gewesten) van het oude Hertogdom Gelre. Uitzondering waren het graafschap Buren, het graafschap Culemborg en de Kleefse enclave Huissen.

 

“Hoog water evacuatie”

Tijdens de tweede evacuatie van de Betuwe was de waterstand van Rijn, Maas en Waal volgens sommige bestuurders zo gevaarlijk hoog, dat 140.000 mensen uit de Betuwe en aangrenzende polders, na 31 januari 1995 verplicht voor vijf dagen tot drie weken geëvacueerd moesten worden. Een groot deel van de Betuwe was al eens eerder geëvacueerd, van november 1944 tot juni 1945, in de nasleep van de geallieerde operatie Market Garden, najaar 1944.

Zowel het tracé van de Spoorlijn Elst – Dordrecht (ook wel Betuwelijn) als dat van de Betuweroute, een goederenspoorlijn van de Maasvlakte bij Rotterdam naar de grens met Duitsland lopen door de Betuwe. Ook loopt de Rijksweg 15 voor een deel door de Betuwe.

 

 

Bron: wikipedia

10 thoughts on “Home

  1. Bart, ziet er goed uit, mooie header en een mooie frisse kleur blauw/turqoise.
    Ik denk dat je tussen de alinea’s kernwoorden moet plaatsen. Ik zou me voor kunnen stellen dat lezers aandacht verlieze als ze het hele stuk aaneengesloten doorlezen. Dat moet je zien te voorkomen omdat de text daar veel te mooi/interssant voor is.
    Resume: een mooie site!!!!

Laat een reactie achter op J. Schoots Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *